เคล็ดลับถ่ายรูปสินค้า ให้ยอดขายถล่มทลาย

ข้อมูลจาก CMO Council บอกว่า 40 % ของมนุษย์ตอบสนองได้ดี เมื่อมองเห็นเป็นภาพ… 70 % ของการรับรู้ของมนุษย์ก็มีจุดเริ่มต้นจากการมองเห็น… และเชื่อไหมครับว่ากว่า 90% ...