Home Authors Posts by ชญานี อนุรักติพันธุ์

ชญานี อนุรักติพันธุ์

Avatar
10 POSTS 0 COMMENTS
เจ้าของนามปากกา Hima in the Rain อดีตนักเรียนศิลปะที่หลงรักการอ่าน ชื่นชอบการเขียน เพียรฝึกทำอาหาร สนใจใคร่รู้เรื่องราวต่างๆ รอบตัว การใช้ชีวิต กิน ดื่ม เที่ยว ระบบการศึกษาในสังคม เรื่องราวปฏิสัมพันธ์ของผู้คนทั้งในโลกยุคเก่า และโลกยุคใหม่อันมีเสน่ห์ที่แตกต่าง แต่สามารถเชื่อมโยงผู้คนให้เข้าถึงซึ่งกันและกัน